EU:n taksonomia haastaa rakennus- ja kiinteistöalaa kohti rakennusautomaation optimointia

EU:n taksonomia haastaa rakennus- ja kiinteistöalaa kohti rakennusautomaation optimointia

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma eli EU Green Deal alkaa toden teolla näkymään kaikkien toimialojen arjessa. Rakennus- ja kiinteistöliiketoiminta ei ole poikkeus.

Käsittelen tässä kirjoituksessani EU:n ympäristön kannalta kestävien sijoitusten luokitusjärjestelmää eli taksonomiaa, sekä Fidelixin palveluiden mahdollisuuksia kiinteistöjen omistajille taksonomian kriteerien mukaisen raportoinnin tukemisessa.

Mistä taksonomiassa on kyse?

Kestävien sijoitusten luokitusjärjestelmän päätavoitteena on luonnollisesti vihreän kehityksen siirtymän mahdollistaminen.

Se luo yrityksille ja sijoitustoimijoille selkeät sekä yhdenmukaiset vaatimukset. Kun kaikki toimijat jatkossa raportoivat liiketoiminnastaan käyttäen samaa vaatimuskehikkoa, saadaan aikaiseksi vertailukelpoista dataa.

EU taksonomiassa on kuusi tavoitetta:
1) ilmastonmuutoksen hillintä,
2) ilmastonmuutokseen sopeutuminen,
3) vesivarojen kestävä käyttö,
4) kiertotalouteen siirtyminen,
5) saastumisen välttäminen,
6) ekosysteemien turvaaminen.

Jokaisen yritys- ja sijoitustoimijan tulee osoittaa raportoinnissaan edistävänsä liiketoiminnallaan yhden tavoitteen toteutumista samalla kuitenkaan vaikuttamatta haitallisesti muihin viiteen tavoitteeseen.

EU haluaa ohjata uusilla vihreän rahoituksen pelisäännöillä rahaa ilmastonmuutoksen kannalta kestäviin hankkeisiin. Yrityksille ja sijoitustoimijoille porkkanana on edullisempi rahoitus vastineena vaatimusten täyttämiselle.

Taksonomia vaatii valmistautumista jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheen aikana

Rakennus- ja kiinteistöalalla taksonomian raportointivelvoite kohdistuu ensimmäiseksi suuryrityksiin ja pörssiyhtiöihin. Suomessa kiinteistörahastojen ja alan pörssiyhtiöiden tulee valmistautua raportoimaan taksonomian kriteeristön mukaisesti jo tilikaudesta 2023 alkaen.

Merkittävimmät muutokset toimialallamme koskevat rakennushankkeita ja peruskorjauksia. Erityisesti uudisrakentamisen osalta rakennuttajan on oltava kärryillä jo suunnitteluvaiheessa taksonomian kriteeristön vaatimuksista. Taksonomian kanssa yhdenmukaisia kehityskulkuja ovat muun muassa EU:n energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset.

 Jotta raportoiminen energiatehokkuusdirektiivin ja taksonomian vaatimusten mukaan on mahdollista, on oltava tietysti suunnitelma ja kyky mittaroida kriteeristön mukaisesti esimerkiksi rakennusten toteutunutta energiatehokkuutta.

 

Fidelix auttaa vastaamaan taksonomian raportointivaatimuksiin

Vaikka suomalaisten rakennusten elinkaari on keskimäärin 50 vuotta, niiden automaatio- ja ohjausjärjestelmien elinkaari on vain 15–20 vuotta. Vanhojen kiinteistöjen saattaminen energiatehokkuuden nykyvaatimusten tasolle ei ole mahdollista etähallinta- ja analytiikka-sovelluksilla, vaan edellytyksenä on usein kokonaisvaltainen saneeraus.

 Nykyisten ja uusien kohteiden energiatehokkuuden optimointiin sopivin ratkaisu on Fidelixin jatkuvan analytiikan Flow_how -palvelu. Sen avulla asiantuntijamme tunnistavat kiinteistöjen energiasyöpöt, varmistavat taloteknisten prosessien (kuten lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto) optimaalisen toiminnan, sisäilman laatua unohtamatta. Palvelussa asiantuntijamme antavat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kiinteistön toiminnasta vastaavalle henkilölle hyötyarvioineen. Hyväksytyn toimenpiteen voi suorittaa tilanteen mukaan kiinteistön oma tekninen huolto, Fidelixin energia-asiantuntija etänä tai Fidelixin huolto fyysisesti kohteessa. Lue lisää miten Turula Engineering Oy on hyödyntänyt Flow_howta.

 Kaukolämmön optimointia ja kustannussäästöjä varten taas EcoSmart-palvelumme mahdollistaa turhan lämmityksen minimoimisen. EcoSmart muodostaa keräämästään kiinteistödatasta matemaattisen mallin. Älykäs järjestelmä ennakoi säätilojen vaihtelut, oppii kuinka kiinteistö reagoi ja sopeutuu olosuhteisiin säätämällä jäähdytystä, lämmitystä tai ilmanvaihtoa. Näin kiinteistön käyttäjät nauttivat aina optimaalisesta sisäilmastosta.

 EcoSmart varmistaa optimaaliset sisäilmaolosuhteet ja tuo tyypillisesti 10–20% vuotuisen säästön kaukolämpöenergian kulutukseen. 

 

Mikäli haluat, niin jutellaan lisää mahdollisuuksista:

+358 9 250 1303

palvelumyynti@fidelix.fi

 
O-P (2)
Olli-Pekka Inget

Head of Service sales                  

Lue lisää

Kaikki artikkelit

Tilaa Fidelix-uutiskirje!