FIDELIX OY JA FIDELIX TECH OY KESKITTYVÄT TULEVAISUUDESSA RINNAKKAIN OMINA YRITYKSINÄÄN LIIKETOIMINTA-ALUEIDENSA KEHITTÄMISEEN JA KASVUUN

1.6.2023 

Fidelix Oy jakautuu 31.5.2023 osittaisjakautumisella kahteen yhtiöön, nykyiseen Fidelix Oy:öön (y-tunnus 1770269-0) sekä jakautumisen yhteydessä perustettavaan uuteen yhtiöön Fidelix Tech Oy:öön (y-tunnus 3329591-7). 


Nykyisen Fidelix Oy:n liiketoimintaa jatkaa talotekniikan automatisointiprojekti-, huolto- sekä palveluliiketoiminta. Uuteen perustettavaan yhtiöön siirtyy Fidelix Oy:n tuoteliiketoiminta. Tuoteliiketoiminta muodostuu Fidelix Tech -nimisestä teknologiayksiköstä, joka kehittää, valmistaa ja myy rakennusautomaatiojärjestelmiä. Järjestelmät koostuvat elektroniikkatuotteista sekä niihin liittyvistä ohjelmistotuotteista, kuten valvomo-ohjelmistoista, ohjelmointityökaluista sekä järjestelmää laajentavista verkkopalveluista. 

Fidelix Oy:n osittaisjakautumisen taustalla on liiketoimintojen sekä konsernirakenteen kehittäminen ja selkeyttäminen. Yhtiöiden omistussuhteet säilyvät muuttumattomina. Fidelix Holding Oy omistaa jakautumisen jälkeen 100%:sesti sekä Fidelix Oy:n, että Fidelix Tech Oy:n osakkeet. Fidelix-konserni kuuluu osaksi Assemblin-konsernia. 
Kaikki palvelut jatkuvat ennallaan, sopimusvelvoitteet siirtyvät liiketoimintojen myötä jatkaville yrityksille täysimääräisinä entisillä ehdoilla ja toiminta jatkuu nykyisen henkilöstön toimesta. Jakautuminen ei vaikuta nykyisten asiakassuhteiden ehtoihin eikä jakautumisen takia asiakashintoihin tehdä muutoksia.


Jakautumisen myötä tuoteliiketoiminnan laskutus- ja pankkiyhteystiedot tiedot muuttuvat. Ennen jakautumisen toimeenpanopäivää lähetetyt laskut maksetaan laskussa näkyvälle yhtiölle ja pankkitilille.

Yhtiöiden tiedot 1.6.2023 alkaen:

Fidelix Oy   

Y-tunnus: 1770269-0 (ei muutu)        

Puh: +358 9 250 1288   

Sähköpostiosoite: info@fidelix.fi     

Fidelix Tech Oy

Y-tunnus: 3329591-7

Puh: +358 9 250 1288 

Sähköpostiosoite: info@fidelix.fi     

 


 

 

 

Lisätietoa jakautumisesta antavat:

Tero Kosunen, CEO Fidelix Oy 

Email: tero.kosunen@fidelix.com      

Puh: +358504441200   

Lauri Halkosaari, COO Fidelix Tech-liiketoiminta

Email: lauri.halkosaari@fidelix.com

Puh: +358408691856

 

 

Tilaa Fidelix-uutiskirje!