Fidelixin VOC-mittalaitteilla tehokkaampaa ilmanvaihtoa

Fidelixin VOC-mittalaitteilla tehokkaampaa ilmanvaihtoa

24.01.2022 – Ajankohtaista

Ilman epäpuhtauksia kannattaa mitata siellä, missä ihmiset viettävät aikaa.

Sisäilman epäpuhtaudet ja hajut ovat olleet viime vuosina lisääntyvissä määrin esillä mediassa, tutkimuksissa ja kahvipöytäkeskusteluissa. Keskustelujen ja rakennussuunnitelmien tueksi kokosimme tähän juttuun tietoa sisäilman kemiallisista epäpuhtauksista useista luotettavista lähteistä.

 

Kemialliset epäpuhtaudet

Sisäilmaongelmia ja -oireita voivat aiheuttaa erilaiset hiukkasmaiset ja kaasumaiset epäpuhtaudet.[1]

Epäpuhtaudet voivat olla peräisin rakennus- ja sisustusmateriaaleista, kosteuden vaurioittamista rakenteista, ihmisen toiminnoista tai asunnon ja muun oleskelutilan ulkopuolelta.

Kemialliset epäpuhtaudet voidaan jakaa orgaanisiin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin.

 

Epäorgaaniset kaasumaiset yhdisteet

Sisäilman kannalta merkittäviä epäorgaanisia kaasumaisia yhdisteitä ovat hiilidioksidi, hiilimonoksidi, otsoni, rikkidioksidi ja muut rikkiyhdisteet sekä typen oksidit ja ammoniakki. Tutustu täällä Fidelixin antureihin, joilla mitataan epäorgaanisia yhdisteitä asunnossa ja toimitiloissa.

 

VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Sisäilmassa on myös satoja orgaanisia kaasumaisia yhdisteitä, joiden pitoisuudet ovat yleensä hyvin pieniä. Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan usein haihtuvien orgaanisten aineiden pitoisuuksien määrällä VOC (Volatile Organic Compounds) eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet.[2]

Haihtuvat yhdisteet ovat esimerkiksi alifaattisia, aromaattisia ja halogenoituja hiilivetyjä, alkoholeja, aldehydejä, ketoneita, estereitä ja eettereitä. Yhdisteitä haihtuu hyvin vaihtelevia määriä lähes kaikista materiaaleista, kuluttajatuotteista ja sisustustarvikkeista.[3]

Näitä yhdisteitä sisäilmaan haihtuu erityisesti rakennusmateriaaleista ja niiden pinnoilta, ja niiden päästöt voivat lisääntyä esimerkiksi materiaalien kastumisen takia.[4] Materiaalipäästöjä on paljon etenkin uusissa, juuri valmistuneissa taloissa. Yleensä päästöt laskevat normaalitasolle noin puolessa vuodessa rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Tuulettamalla ja ilmanvaihtoa tehostamalla sisäilman VOC-pitoisuuksia voidaan pienentää ja uusien materiaalien päästöjä vähentää.[5]

 

Hyvät vai pahat VOC-yhdisteet?

Yksiselitteistä mustavalkoista vastausta ei ole saatavilla, koska sisäilman VOC-yhdisteiden terveysvaikutukset tunnetaan huonosti.

Yksittäisten aineiden vaikutuksista suurina pitoisuuksina on tietoa muun muassa työterveystutkimuksista ja työlääketieteen kokemuksista, mutta pitoisuudet ovat yleensä erittäin pieniä muussa sisäilmassa kuin kemikaaleja käyttävillä työpaikoilla. Sisäilmassa esiintyvistä VOC-yhdisteistä vain harvoille on olemassa raja-arvoja.[6]

Asunnoissa ja toimistoissa VOC-pitoisuudet ovat yleensä matalia ja usein alle ärsytyskynnyksen. Matalilla pitoisuuksilla VOC –yhdisteisiin liittyy lähinnä hajuhaittoja. Korkeilla pitoisuuksilla myös ärsytys- ja hengitystieoireet ovat mahdollisia.[7]

 

VOC-mittarin paikka on siellä, missä ihmiset viettävät aikaa

Fidelixin VOC-mittarit soveltuvat parhaiten asuintaloihin, toimistoihin ja laboratorioihin.

”Olennaista on, että mittarointia tehdään paikoissa, joissa ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan, eikä esimerkiksi varastorakennuksissa,” tiivistää Fidelixin tuoteryhmäpäällikkö Juha Rajanen VOC-mittarin käyttökohteen.

Rajanen suosittelee VOC- ja CO2-mittaroinnin käyttämistä samanaikaisesti, jotta ilmanlaadun kokonaiskuva saadaan paremmin arvioitua. Tulosten perusteella ilmanvaihtoa voidaan säätää ja siten parantaa sisäilmaa.

Tutustu VOC-mittarimme ominaisuuksiin täällä.

 

Kerromme mielellämme myös lisää.

Ota yhteyttä!

 

Juha Rajanen, Product manager

juha.rajanen@fidelix.com

 

 


Lähteet

[1] Hengitysliitto 2021. URL: https://www.hengitysliitto.fi/kodin-sisailma-ja-kunnossapito/sisailman-laatu/sisailman-epapuhtaudet-ja-hajut/ (haettu 8.11.2021)

[2] Sisäilmayhdistys. URL: https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Ongelmien-tutkiminen/Muut-sisailmatutkimukset/Kemialliset-tutkimukset (haettu 8.11.2021)

[3] Terveyskirjasto. URL: https://www.terveyskirjasto.fi/asy00411 (haettu 8.11.2021)

[4] THL. URL: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/usein-kysyttya-sisailmasta (haettu 8.11.2021)

[5] Hengitysliitto. https://www.hengitysliitto.fi/kodin-sisailma-ja-kunnossapito/sisailman-laatu/sisailman-epapuhtaudet-ja-hajut/ (Haettu 8.11.2021)

[6] Terveyskirjasto. URL: https://www.terveyskirjasto.fi/asy00411 (haettu 8.11.2021)

[7] THL. URL: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/usein-kysyttya-sisailmasta (haettu 8.11.2021)

Lue lisää

Kaikki artikkelit

Tilaa Fidelix-uutiskirje!