Fidelix Blogi Juha

Uudistuva energiajärjestelmä tarvitsee rakennusautomaation dataa

3.4.2024

 

Maailman arvokkain voimavara ei ole enää öljy, vaan data, julisti The Economist -lehti vuonna 2017. Tulevaisuudessa myös rakennusautomaation arvokkain osa voi olla data, jota tarvitaan tämän päivän energiahaasteiden ratkaisemiseksi.

Kiristyvä lainsäädäntö pakottaa energiajärjestelmän älykkääksi. Tarvitaan mittauslaitteita, akkuteknologiaa sekä etäohjattavia laitteita, jotka auttavat yrityksiä ja kotitalouksia optimoimaan energiankulutusta ja energiayhtiöitä tasapainottamaan verkoston toimintaa.

Yksi rakennusautomaation päätehtävistä on datan tuottaminen ja välittäminen uudistuvassa energiajärjestelmässä, jossa kiinteistön energiankäyttöä ja olosuhteita ohjataan reaaliaikaisesti dataan pohjautuen.

Rakennusautomaatio välittää mittaustietoja järjestelmille, jotka ohjaavat kiinteistön energiankäyttöä ja olosuhteita. Toisaalta se toimii myös liityntäpintana esimerkiksi lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjauskäskyjen välittämiseksi kiinteistöön.

Dataan pohjautuvat palvelut tulevat

Datan suurin arvo syntyy palveluissa, jotka tarjoavat kiinteistönomistajille suoria kustannussäästöjä ja edistävät kiinteistöjen arvon nousua muun muassa korkeampien ympäristöluokitusten myötä.

Palvelut oppivat kiinteistöjen käyttäytymisestä ja ohjaavat itsenäisesti niiden lämmitystä, jäähdytystä ja ilmanvaihtoa ja toimivat sitä paremmin, mitä parempaa dataa niihin syötetään. Koneoppimista hyödyntävän EcoSmart -palvelumme avulla kiinteistönomistajat ovat saavuttaneet jopa 20 %:n säästöjä lämmityskustannuksissa. Pilven välityksellä Fidelixin automaatioon voi yhdistää myös useita muiden palveluntarjoajien optimointituotteita.

Yksi ilmeinen käyttökohde datalle ovat analytiikkamenetelmät, joilla tunnistetaan laitteiden ja järjestelmien vikatilanteita ennen kuin ne käyvät kalliiksi kiinteistöomistajan lompakolle ja ympäristölle. Näiden menetelmien kehitys kiihtyy tulevaisuudessa tekoälyn ja muiden edistyneiden teknologioiden siivittäminä.

Älykäs energiajärjestelmä tehdään pilveen

Parhaiten rakennusautomaation tuottama data saadaan töihin eli dataa hyödyntävien palveluiden käyttöön pilviympäristössä, joka on tarkoitettu suurien datamäärien säilyttämistä ja jakelua varten. Kiinteistönomistajan kannalta tämä merkitsee sitä, että tulevaisuudessa rakennusautomaatio liitetään yhä useammin ulkopuolisiin järjestelmiin pilvipalvelun välityksellä.

Pilvi tarjoaa siis kiinteistöomistajalle keskitetyn tietovaraston, johon dataa hyödyntävät palvelut voivat liittyä joustavasti. Riski haitallisista toimittajariippuvuuksista pienenee, kun rakennusautomaation keräämä tieto ei hajaannu lukuisten eri toimittajien palveluihin. Voi sanoa, että ilman pilveä datassa piilevää arvoa ei saa lunastettua.

Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden energiajärjestelmää rakennetaan pilviteknologioiden varaan, ja työ energiatehokkaamman tulevaisuuden eteen on täydessä vauhdissa. Uudistamme parhaillaan pilviympäristöämme, jotta rakennusautomaation mittaustietoja ja ohjaustoimintoja voidaan hyödyntää entistä helpommin älykkään energiajärjestelmän ratkaisuissa.

Rakennusautomaatio tuottaa kiinteistöjen energian käytöstä ja tarpeesta valtavasti dataa, jonka avulla energiajärjestelmä voi kehittyä nykyistä oppivammaksi ja sopeutuvammaksi. Rakennusautomaatio voi siten auttaa kiinteistönomistajia ja yhteiskuntaa ratkaisemaan energiamurroksen keskeisimpiä haasteita.

Juha Ilvespalo
Product Lead

Lue lisää

Kaikki artikkelit

Tilaa Fidelix-uutiskirje!